หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ


อีเมล รพ.พร้าว
HDC เชียงใหม่
CMBIS
เว็บสารบรรณ

ประกาศในหน่วยงาน ทั้งหมด   

30 พ.ค. 2561

30 พ.ค. 2561

22 มี.ค. 2561

31 ม.ค. 2561

31 ม.ค. 2561


ประกาศทั่วไป ทั้งหมด   

16 ธ.ค. 2561

15 มิ.ย. 2561

15 มิ.ย. 2561

14 มิ.ย. 2561

31 พ.ค. 2561


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด   

30 พ.ย. 2561

30 พ.ย. 2561

30 พ.ย. 2561

30 พ.ย. 2561

30 พ.ย. 2561


ประกาศรับสมัครงาน ทั้งหมด   
     ยังไม่มีประกาศ

โรงพยาบาลพร้าว ... "ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ ให้ผู้รับบริการนำบัตรโรงพยาบาล และบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยทุกครั้งมารับบริการ...."นายแพทย์สมิต ศมพันธุ์พงศ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพร้าว
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
วีดีทัศน์
ระบบอินทราเน็ต
ดาวน์โหลด
ผังองค์กร
การดำเนินงาน ITA
ร้องเรียน
 

 หน่วยงานในเขตอำเภอ
  00539 - สสอ.พร้าว
  05922 - รพ.สต.ทุ่งหลวง
  05923 - รพ.สต.ป่าตุ้ม
  05924 - รพ.สต.ป่าไหน่
  05925 - รพ.สต.สันทราย
  05926 - รพ.สต.สันทราย
  05927 - รพ.สต.บ้านโป่ง
  05928 - รพ.สต.น้ำแพร่
  05929 - รพ.สต.เขื่อนผาก
  05930 - รพ.สต.เขื่อนผาก
  05931 - รพ.สต.แม่แวน
  05932 - รพ.สต.แม่แวน
  05933 - รพ.สต.แม่ปั๋ง
  05934 - รพ.สต.แม่ปั๋ง
  05935 - รพ.สต.โหล่งขอด
  05936 - รพ.สต.บ้านหลวง
  21566 - รพสต.บ้านสามลี่


 หน่วยงานภายในจังหวัด
  สนง.สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
  รพช.เทพรัตนเวชชานุกูล
  รพช.เชียงดาว
  รพช.ดอยสะเก็ด
  รพช.แม่แตง
  รพช.สะเมิง
  รพช.แม่อาย
  รพช.พร้าว
  รพช.สันป่าตอง
  รพช.สันกำแพง
  รพช.สันทราย
  รพช.หางดง
  รพช.ฮอด
  รพช.ดอยเต่า
  รพช.อมก๋อย
  รพช.สารภี
  รพช.เวียงแหง
  รพ.ไชยปราการ
  รพช.แม่วาง
  รพช.แม่ออน
  รพช.วัดจันทร์

อยู่ระหว่างดำเนินการ

คลินิกบริการ ในโรงพยาบาลพร้าว (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

วีดีทัศน์ ทั้งหมด   อยู่ระหว่างดำเนินการ

แผนที่โรงพยาบาลพร้าว

โรงพยาบาลพร้าว หมู่ 4 ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
E-mail : phrao_hospital@hotmail.com โทร 053475271 โทรสาร 053475271 #103
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : taAEY
 HosThai.com