หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ

EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
EB 4 ข้อ 1 -- ตุลาคม 62
EB 4 ข้อ 1 -- พฤศจิกายน 62
EB 4 ข้อ 1 -- พฤศจิกายน 62
EB4 ข้อ3.1 (ต.ค62) lab
EB4 ข้อ3.1 (พ.ย62) lab
EB4 ข้อ 3.1 มิย 63
EB4 ข้อ 3.1 กค 63

EB 4 ข้อ 3.2 ตค-พย 62 print screen
EB4 ข้อ 3.2 มิย 63
EB4 ข้อ 3.2 กค 63


งานทันตกรรม
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างทันตกรรม(กพ63)
สรุปผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างทันตกรรม(กพ63)

โรงพยาบาลพร้าว หมู่ 4 ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
E-mail : phrao_hospital@hotmail.com โทร 053475498 โทรสาร 053475293 #103
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : taAEY