หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ

การดำเนินงาน ITA รพ.พร้าว 


กฎกระทรวง (ราชกิจจานุเบกษา)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ


เอกสารขอเผยแพร่คู่มือ
  • ขอเผยแพร่คู่มือการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง

ประกาศใช้คู่มือเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560


ผลการปฏิบัติตามคู่มือ


โรงพยาบาลพร้าว ประกาศเจตนารมณ์การป้องกัน ปราบปรามและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2560


แผนผังขั้นตอนการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

สรุปข้อร้องเรียน

ขั้นตอนการสื่อสารแจ้งปัญหาหรือข้อร้องเรียนโรงพยาบาลพร้าว หมู่ 4 ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
E-mail : phrao_hospital@hotmail.com โทร 053475498 โทรสาร 053475293 #103
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : taAEY