หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
หนังสือลงนามประกาศผลการปฏิบัติราชการฯและขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์
ไฟล์แนบ    EB14 ข้อ 1 รวมแบบขอเผยแพร่_11127_5edda34bbfdb1.pdf

โรงพยาบาลพร้าว หมู่ 4 ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
E-mail : phrao_hospital@hotmail.com โทร 053475271 โทรสาร 053475271 #103
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : taAEY