หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
บันทึกข้อความลงนามประกาศ มาตรการ กลไก การวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติการและการดำเนินงานกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำและขออนุมัติเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลพร้าว
ไฟล์แนบ    EB07 ข้อ 1 รวมขอเผยแพร่_11127_604b33e6edaeb.pdf

โรงพยาบาลพร้าว หมู่ 4 ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
E-mail : phrao_hospital@hotmail.com โทร 053475498 โทรสาร 053475293 #103
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : taAEY