หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินงานโครงการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสโรงพยาบาลพร้าว
ไฟล์แนบ    ข้อ 1.1._11127_60c31cb61da7d.pdf- หนังสืออนุมัติโครงการ
- บันทึกข้อความ ขออนุมัติดำเนินงานโครงการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสโรงพยาบาลพร้าว
- บันทึกข้อความ ขออนุมัติจัดกิจกรรมอบรมดำเนินงานโครงการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสโรงพยาบาลพร้าว


โรงพยาบาลพร้าว หมู่ 4 ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
E-mail : phrao_hospital@hotmail.com โทร 053475498 โทรสาร 053475293 #103
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : taAEY