หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
รายชื่อผู้เข้าอบรมความรู้เรื่อง วินัย คุณธรรม จริยธรรม ฯ
ไฟล์แนบ    ข้อ 2_11127_60c19a89840d6.pdfรายชื่อผู้เข้าอบรมความรู้เรื่อง วินัย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องปราบการทุจริต กระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ภายใต้โครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องปราบการทุจริต กระทำละเมิดของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2564
วันที่ 4 มิถุนายน 2564


โรงพยาบาลพร้าว หมู่ 4 ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
E-mail : phrao_hospital@hotmail.com โทร 053475498 โทรสาร 053475293 #103
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : taAEY