หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ภาพกิจกรรมอบรมความรู้เรื่องวินัย คุณธรรม จริยธรรมฯ
ไฟล์แนบ    ข้อ 5_11127_60c1b67564533.pdfภาพกิจกรรมอบรมความรู้เรื่องวินัย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องปราบการทุจริต กระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ภายใต้โครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องปราบการทุจริต กระทำละเมิดของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2564
วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์
โรงพยาบาลพร้าว จังหวัดเชียงใหม่


โรงพยาบาลพร้าว หมู่ 4 ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
E-mail : phrao_hospital@hotmail.com โทร 053475498 โทรสาร 053475293 #103
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : taAEY