หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
รายงานประชุมซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่และสาธารณภัย แสดงรายชื่อผู้ร่วมวางแผนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ไฟล์แนบ    ข้อ 2-3_11127_60c5954aad8e2.pdf-หนังสือเชิญร่วมประชุมซักซ้อมแผนเผชิญอุบัติภัยทางถนน
-วาระการประชุมซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่และสาธารณภัย
-รายงานการประชุมซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่และสาธารณภัย
-รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่และสาธารณภัย


โรงพยาบาลพร้าว หมู่ 4 ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
E-mail : phrao_hospital@hotmail.com โทร 053475498 โทรสาร 053475293 #103
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : taAEY