หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ภาพการจัดโครงการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่และสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ไฟล์แนบ    ข้อ 5_11127_60c59feea5140.pdfภาพการจัดโครงการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่และสาธารณภัย อำเภอพร้าว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ประชุมซักซ้อม วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ และซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่และสาธารณภัย วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมเอื้องพร้าว โรงพยาบาลพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่โรงพยาบาลพร้าว หมู่ 4 ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
E-mail : phrao_hospital@hotmail.com โทร 053475498 โทรสาร 053475293 #103
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : taAEY