หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
บันทึกข้อความรายงานผลการกำกับติดตามแผนป้องกันและปราบปรามทุจริตฯ และขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์
ไฟล์แนบ    ข้อ 1.2._11127_612f608d78af2.pdf

โรงพยาบาลพร้าว หมู่ 4 ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
E-mail : phrao_hospital@hotmail.com โทร 053475498 โทรสาร 053475293 #103
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : taAEY