หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงาน กระบวนงานการเบิก – จ่าย ยาเวชภัณฑ์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลพร้าว
ไฟล์แนบ    EB25 กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงาน งานเบิกจ่าย_11127_5c7fcd4382478.pdfกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
กระบวนงานการเบิก – จ่าย ยาเวชภัณฑ์
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลพร้าว


โรงพยาบาลพร้าว หมู่ 4 ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
E-mail : phrao_hospital@hotmail.com โทร 053475498 โทรสาร 053475293 #103
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : taAEY